Nelson Garden AB

Senast ändrad: 27 maj 2020
Logotyp Nelson Garden och Ali Malik.

Medlemmar sedan hösten 2019.

Vad gör Nelson Garden AB?

Nelson Garden är en av de ledande aktörerna inom trädgård och hobbyodling på den nordiska marknaden. Sedan 2018 är bolaget en del av Felleskjøpet koncernen i Norge med en omsättning på mer än 500 miljoner SEK.

Varför gick ni med i SLU Partnerskap Alnarp?

SLU Partnerskap Alnarp är en unik plattform inte bara för att bygga långsiktigt partnerskap med akademin utan också med andra branschaktörer. Denna plattform ger oss också en möjlighet att utföra gemensamma forskningsprojekt med akademin för att utveckla hållbara produkter. Tack vare denna plattform är vi dessutom väl informerade om nya och innovativa framsteg som sker med samarbete mellan industrin och akademin.

 

Vilka är era viktigaste frågor just nu, eller frågor/ämnen som ni är mest nyfikna på?

Hur kan vi göra odling tillgängligt för fler och hur kan odlingen bli så hållbar som möjligt ur både socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv? Vi vill göra det enkelt för människor att odla där de bor, året runt, ute som inne. Vi är övertygade om att odling kan bidra till ett mer hållbart samhälle med friskare människor, djur och natur – så länge vi använder rätt odlingsmetoder och hjälpmedel.

Relaterade sidor: