Nelson Seed Development AB

Senast ändrad: 25 maj 2020
4 medarbetare på Nelson Seed AB på en mässa.

Medlemmar sedan hösten 2019.

Vad gör Nelson Seed Development AB?

Nelson Seed Development är ett innovations- och forskningsföretag som har varit en del av Nelson Garden koncernen fram till början av 2019. Tack vare utmärkta FoU-anläggningar är vi en instrumental kraft i den tekniska utvecklingen inom denna dynamiska sektor. Seed Vitalization® är en patenterad, ekologisk och helautomatisk fröprimningsprocess. Det kan med rätta förväntas förvandla fröindustrins kommersiella landskap inom en snar framtid. Genom att finjustera växelverkan mellan luft och vatten sker de första stadierna av frögroning - utan tillsats av kemikalier. Tack vare en ny nyckel i grundningsmetoden i kombination med en hög processnivå stoppas fröet precis innan det gror. Detta är en av de viktigaste faktorerna bakom den förstklassiga lagringsbarheten och den snabba, enhetliga groning som uppstår i vitaliserade frön. Processen inkluderar torkning och utförs i fröföretagens egna lokaler. Detta innebär en avsevärd sänkning av den totala kostnaden för att nå frö med förstklassig prestanda.

Varför gick ni med i SLU Partnerskap Alnarp?

SLU Partnerskap Alnarp är en unik plattform inte bara för att bygga långsiktigt partnerskap med akademin utan också med andra branschaktörer. Denna plattform ger oss också en möjlighet att utföra gemensamma forskningsprojekt med akademin för att utveckla hållbara produkter. Tack vare denna plattform är vi dessutom väl informerade om nya och innovativa framsteg som sker med samarbete mellan industrin och akademin. Vi kan också både dra nytta av och bidra till det viktiga nätverk som SLU Partnerskap Alnarp innebär.

Vilka är era viktigaste frågor just nu, eller frågor/ämnen som ni är mest nyfikna på?

Vi är intresserade och nyfikna på alla frågor som handlar om att ge frö så bra prestanda och kvalitet som möjligt till nytta för användarna såväl professionella odlare som hobbyodlare.

Relaterade sidor: