Robust Seed

Senast ändrad: 05 oktober 2020
Tongyun Shen håller morot står i fält.

Medlemmar sedan våren 2020.

Vad gör Robust Seed?  

Robust Seed Technology A&F AB (Robust Seed) är ett forsknings- och utvecklingsföretag som startade 2012. Företagets grundare och VD, Tongyun Shen, är disputerad i frölära vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) år 2000. Efter flera års forskning vid universitetet, började Tongyun arbeta inom fröindustrin på Syngenta som forsknings- och projektledare under flera år. Med de kunskaperna om frön, universitetsforskning och fröindustrins praktiska erfarenheter, har Robust Seed utvecklat en patenterad frövitaliseringsteknik. 

Frövitalisering är en effektiv, snabb, ekonomiskt lönsam och helt ekologisk fröteknik. Det förkortar groningstid och ökar grobarhet signifikant. Vitaliserade fröer är mera stresståliga vid olika klimatförhållande och har bättre lagringskapacitet än obehandlade fröer. Dessa egenskaper har stor betydelse för lantbruk och samhälle. Det gör att man kan vitalisera året runt jämfört med tidigare säsongsbehandling. Man kan så frö tidigare på våren eller senare på hösten och minska bekämpningsmedelsanvändningen. Det fungerar tvärs över växtarter och sorter. Det har testats med olika växtkategorier, såsom: spannmål, grönsaker, blommor, foder, gräs och skogsfröer. Det kan användas för både traditionell odling och ekologisk odling. Vitaliserade fröer ökar skörden på samma odlingsyta. Det kan bredda odlingsarealen, minska bekämpningsmedelsanvändningen och producera mera hälsosam mat.  

2020 har Robust Seed tillsammans med SLU och Hushållningssällskapet påbörjat ett EIP-Agri projekt finansierat av EU och Jordbruksverket. Projektet ska fortsätta utveckla frövitaliseringsteknik till lantbruk, trädgård och skogsbruk.  

Varför gick ni med i SLU Partnerskap Alnarp?  

SLU Partnerskap är en bra plattform som knyter akademisk forskning med företags tillämpning i gemensamma projekt.  Plattformen ger företag möjlighet att fördjupa den vetenskapliga bakgrunden i sin produkt eller verksamhet. Robust Seeds VD, Tongyun Shen, är disputerad på SLU. Det är därför ett naturligt val för Robust Seed att koppla sig samman med SLU. Dessutom är Robust Seed och SLU redan samarbetspartner i ett EIP-Agri projekt (se ovan). SLU Partnerskap Alnarp ger Robust Seed större möjlighet att skapa samarbete med hela SLU och andra medlemsorganisationer. 

Vilka är era viktigaste frågor just nu, eller frågor/ämnen som ni är mest nyfikna på? 

Till år 2050 kommer världens befolkning att öka från dagens 7.7 miljarder till 9,2 miljarder.  I samband med det kommer stora globala utmaningar som befolkningsökning, urbanisering, matbrist och klimatförändringar. Robust Seeds mål är att bidra till lösa dessa problem med frövitalisering.   

Relaterade sidor:


Kontaktinformation