Svenska Aerogel

Senast ändrad: 07 maj 2019

Nya medlemmar i Partnerskap Alnarp våren 2019.

 1. Vad gör Svenska Aerogel?
  Vi tillverkar och erbjuder Quartzene® - ett insatsmaterial som kan användas för att förbättra och förändra egenskaper i olika applikationer. Våra kunder är tillverkande industrier över hela världen som utvecklar nya och förbättrade material och produkter. Gemensamt för alla applikationer är förbättrad funktionalitet - Quartzene bidrar till bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. En av de stora möjligheterna med Quartzene är att det kan skräddarsys för att filtrera bort oönskade molekyler i både luft och vatten. Quartzene som material är unikt och användningsområdena är oändliga.

  Utöver filtrering ligger fokus på applikationer inom:
  -Färg och ytsikt där Quartzene bidrar med bl a isolerande och brandskyddande egenskaper.
  -Isolering – där Quartzene effektivt kan förbättra isoleringsmaterial för att nå högre energibesparingar mm; även akustisk isolering är ett applikationsområde.
  - Tryckbarhet - där Quartzene bidrar till ett skarpare tryck och bättre produktivitet.

 2. Varför gick ni med i Partnerskap Alnarp?
  Vi ser Alnarp som en värdefull partner till oss när det gäller att få ta del av vetenskapliga resultat, kompetenser och teknik. Vi strävar efter att hitta nya applikationer där Quartzene kommer till nytta och vi vet idag att Quartzene är ett effektivt filtermedium som kan anpassas för att fånga specifika oönskade molekyler i luften och kan därmed förlänga hållbarheten för frukt och grönt. Partnerskap Alnarp och nätverket omkring är duktiga på att ta hand om våra svenska produkter i hela processen från det genetiska till hanteringen och med  Quartzene kan vi bidra i hela hanteringsprocessen. Quartzene gör det möjligt att filtrera bort Etylen från luften där frukt och grönt lagras. Etylen är den gas som gör att frukt och grönt mognar snabbare och helt enkelt ruttnar, vilket kostar livsmedelsbranschen och enskilda konsumenter stora summor. För att bromsa förruttnelseprocessen är det dessutom vanligt att frukt och grönt besprutas och därigenom skadar miljö och hälsa. Vi har väl dokumenterade testresultat av Quartzene som filtermedium i kylskåp och nu startar vi ett utvärderingsprojekt tillsammans med Äppelriket Österlen och Partnerskap Alnarp för att se om etylenabsorberande Quartzene förlänger lagringstiden ytterligare i de stora lagringskammarna för äpplen i Äppelriket.

 3. Vilka är era viktigaste frågor just nu, eller frågor/ämnen som ni är mest nyfikna på?

  Att bidra till framtida produkter som uppfyller kraven på hållbarhet är en målsättning för oss. Med Quartzene är det möjligt att fånga oönskade kemiska föreningar i både vätskor och gaser. Det betyder i klarspråk Ren luft och Rent vatten. Det är viktiga frågor för företaget och för mänskligheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation