The Absolut Company

Senast ändrad: 16 september 2019

Medlem sedan 2013.

1. Vad gör The Absolut Company?

 

Vi producerar Absolut Vodka. 

2. Varför gick ni med i Partnerskap Alnarp?

 

När Partnerskapet bildades blev det lantbrukarägda företaget SBI Trading medlemmar, detta köptes sedan av The Absolut Company 2013 och vi har sedan dess fortsatt vara medlemmar. Vi tycker Partnerskap Alnarp gör ett bra jobb genom att i de olika ämnesgrupperna samla industrin och forskare för att forskningen som görs skall bli relevant och göra så stor nytta som möjligt för lantbrukarna. Arbetsformen har varit ett bra sätt att korta vägen mellan forskning och praktisk tillämpning.

 

3. Vilka är era viktigaste frågor just nu, eller frågor/ämnen som ni är mest nyfikna på?

 

Just nu är vi med och finansierar ett projekt som tittar på mellangrödor som nu är inne på år 2. Vi skulle gärna vilja titta mer på växtföljder framöver.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation