Ämnesgrupp Djur

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Fokusområde

  • Byggnadslösningar, inhysningssystem och närmiljödetaljer för en konkurrenskraftig och effektiv animalieproduktion med god djurhälsa och djurvälfärd samt för en bra, säker och attraktiv arbetsplats för djurskötaren.
  • Teknologi för övervakning, kontroll och styrning av produktionen (Precision Livestock Farming) • Klimat-, energi- och miljöteknik för stallbyggnader inbegripet termiska och lufthygieniska behov, energiproduktion, energianvändning och energihushållning samt begränsning av utsläpp och emissioner.
  • Byggnadsmaterial, konstruktions- och installationsteknik samt byggnadsplanering för resurssnåla byggnader till animalieproduktionen.

Medlemmar

Faktablad