Ämnesgrupp Kommunikation

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Syfte

Att med en kommunikations- och handlingsplan som grund

  • lyfta fram och tydliggöra SLU Partnerskap Alnarps grundläggande budskap
  • övergripande kommunicera SLU Partnerskap Alnarps mål och verksamhet
  • stötta ämnesgrupperna, enskilda projektledare och forskare i deras kommunikation av projekt och resultat  

Medlemmar


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53