Ämnesgrupp Kommunikation

Senast ändrad: 20 september 2021

Syfte

Att med en kommunikations- och handlingsplan som grund

  • lyfta fram och tydliggöra SLU Partnerskap Alnarps grundläggande budskap
  • övergripande kommunicera SLU Partnerskap Alnarps mål och verksamhet
  • stötta ämnesgrupperna, enskilda projektledare och forskare i deras kommunikation av projekt och resultat  

Medlemmar