Ämnesgrupp Marknad och management

Senast ändrad: 20 september 2021

Fokusområden

  • Lönsamhet i stora och/eller växande jordbruks- och trädgårdföretag.

  • Ledarskap - våga anställa, våga delegera, personlig utveckling

  • Bygga och kommunicera mervärden genom hela kedjan produktion - förädling – handel - konsument

Medlemmar

Faktablad

 


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04