Ämnesgrupp Marknad och management

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Fokusområden

  • Lönsamhet i stora och/eller växande jordbruks- och trädgårdföretag.

  • Ledarskap - våga anställa, våga delegera, personlig utveckling

  • Bygga och kommunicera mervärden genom hela kedjan produktion - förädling – handel - konsument

Medlemmar

Faktablad

 

 


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53