Ämnesgrupp Skog

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Fokusområden

Skogshushållning och biologi med inriktning mot

  • Skötsel
  • Planering och policyfrågor
  • Naturvård
  • Naturresursekonomi
  • Skador på skog

Medlemmar