Ämnesgrupp Trädgård

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Fokusområden

  • Produktionsutveckling inom det hortikulturella området
  • Produktutveckling/Innovation
  • Marknad/Konsument

Medlemmar 

Faktablad

Tillväxt Trädgård - Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan näringslivet och akademin med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsnäringen. 


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53