Ämnesgrupp Trädgård

Senast ändrad: 20 september 2021

Fokusområden

  • Produktionsutveckling inom det hortikulturella området
  • Produktutveckling/Innovation
  • Marknad/Konsument

Medlemmar 

Faktablad

Tillväxt Trädgård - Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan näringslivet och akademin med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsnäringen. 


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04