SLU Partnerskap Alnarp

Senast ändrad: 27 maj 2021
Baksidan på slottet i Alnarp.

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom områdena jord, skog och trädgård.

Syftet är att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU Alnarp, samt bidra till hållbar utveckling.

SLU Partnerskap Alnarp startade år 2004 och har idag omkring 90 medlemmar.

Aktiviteter

  • Forskning för konkurrenskraft - Initiering och gemensam finansiering av FoU-projekt från fakulteterna och partners tillsammans.

  • Mötesplatser för idé- och kunskapsutbyte - Seminarier, workshops och exkursioner om aktuella frågor skapar grogrund för samverkan.

  • Utveckla studentkontakten - Examensarbeten och mentorprogram.

  • Resultatspridning och kunskapskommunikation - via nyhetsbrev, hemsida med databas, faktablad, rapporter, vetenskapliga artiklar, samt sociala medier.


SLU Partnerskap Alnarp har bidragit i en tidig fas till flera projekt som växt till större verksamheter, exempelvis Tillväxt Trädgård, Swedish Center for Agricultural Business Management - Kompetenscentrum Företagsledning, Swedish Surplus Energy Collaboration och Crops4Biogas.

Ladda hem foldern om SLU Partnerskap Alnarp.

Ladda hem protokoll från styrgruppsmöten och arbetsutskottsmöten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se