Hoppa till huvudinnehåll

Samverka med oss

Vi har som syfte att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU i Alnarp, samt bidra till hållbar utveckling vilket vi gör med våra partners inom de gröna näringarna.  

Vi arbetar och utvecklar för att nå samverkan med hög relevans för det samhälle vi lever i. Vi stödjer behovsbaserad forskning, söker och identifierar aktuella utmaningar och arbetar aktivt med kunskapsöverföring, tillsammans med LTV- och S-fakultetens forskare, studenter och omgivande samhälle. 

Samverkan sker mellan forskare på SLU och våra partners.

Vill du vara med? Kontakta Håkan Schroeder, tf verksamhetsledare på SLU Partnerskap Alnarp på hakan.schroeder@slu.se eller på 070-317 69 53

Mötesplatser

Mötesplatser för idé- och kunskapsutbyte är ett av våra viktigaste områden där seminarier, workshops och exkursioner tillsammans med våra partners om aktuella frågor skapar grogrund för att utveckla hållbara lösningar för framtiden.

Examensarbeten

SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter i samverkan med våra partners och som har en handledare och examinator vid SLU i Alnarp.

Studenter i biblioteket.

Mentorprogram

SLU Partnerskap Alnarps mentorprogram ger studenter möjlighet att få kontakt med mentorer hos våra partners inom de gröna näringarna.

Studenter i trädgårdssortimentet, Alnarp.

Våra partners

Vi har som syfte att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU Alnarp, samt bidra till hållbar utveckling vilket vi gör med våra partners inom de gröna näringarna.

Publicerad: 09 januari 2023 - Sidansvarig: johanna.grundstrom@slu.se
Loading…