Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Plattform växtförädling

Växtförädlingsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. SLU Plattform växtförädling finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter samt över fakultetsgränser.

Loading…