Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Plattform växtförädling

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtförädling

Växtförädlingsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Fakultetsgemensamma ämnesområde växtförädling (SLU Plattform växtförädling) finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter samt över fakultetsgränser.

Publicerad: 18 januari 2021 - Sidansvarig: katja.fedrowitz@slu.se
Loading…