Om oss

Senast ändrad: 15 april 2019

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. SLU Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Kontakt

Riccardo Bommarco, ordförande
Katja Fedrowitz, koordinator

E-postlista för växtskyddsforskning och nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vår e-postlista om du vill få information om våra fortsatta aktiviteter inom området växtskydd. För anmälan, skicka e-post till Katja.Fedrowitz@slu.se och be att få bli medlem av sändlistan.

Styrgrupp

I plattformen medverkar fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), fakulteten för skogsvetenskap (S) samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Styrgruppen med två ledamöter från varje fakultet leder samordningsarbetet som omfattar forskning, grundutbildning, infrastruktur och samverkan med intressenter i samhället.

Riccardo Bommarco (ordförande), Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)
Jan Stenlid (biträdande ordförande), Fakulteten för skogsvetenskap (S)
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (NJ)
Maartje Klapwijk, Fakulteten för skogsvetenskap (S)
Anneli Lundkvist, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)
Peter Witzgall, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)
Erik Andreasson, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

Fakultetsgemensamma områden

Plattformen är en av de tre fakultetsgemensamma ämnesområden Rektor beslutat inrätta 1 januari 2014. De andra två är SLU Plattform växtförädling och SLU Plattform för odlingssystem.

De tre ämnesområdenas gemensamma mål:
- Förbättra samarbetet inom SLU så att risken för överlappningar inom forskning och undervisning  minimeras
- Dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser
- Stödja och förbättra samarbetet mellan grupper på olika orter och enheter inom SLU

Handlingsplan för Plattform växtskydd

Kommunikationsstrategi för Plattform växtskydd

Rapporter

Workshops

Konferenser

Relaterade sidor:
Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se