Om oss

Senast ändrad: 20 januari 2021

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. SLU Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s olika verksamhetsorter och fakulteter samt att kraftfullt stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Kontakt

Riccardo Bommarco, ordförande
Katja Fedrowitz, koordinator

E-postlista för växtskyddsforskning och nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vår e-postlista om du vill få information om våra fortsatta aktiviteter inom området växtskydd. För anmälan, skicka e-post till Katja.Fedrowitz@slu.se och be att få bli medlem av sändlistan.

Styrgrupp

I plattformen medverkar fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), fakulteten för skogsvetenskap (S) samt fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Styrgruppen med två ledamöter från varje fakultet leder samordningsarbetet som omfattar forskning, grundutbildning, infrastruktur och samverkan med intressenter i samhället.

Riccardo Bommarco (ordförande), Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)
Jan Stenlid (biträdande ordförande), Fakulteten för skogsvetenskap (S)
Maartje Klapwijk, Fakulteten för skogsvetenskap (S)
Anneli Lundkvist, Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)
Peter Witzgall, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)
Erik Andreasson, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

Fakultetsgemensamma ämnesområden

Plattformen är en av de tre fakultetsgemensamma ämnesområden Rektor beslutat inrätta 1 januari 2014. De andra två är SLU Plattform växtförädling och SLU Plattform för odlingssystem.

De tre ämnesområdenas gemensamma mål:
- Förbättra samarbetet inom SLU så att risken för överlappningar inom forskning och undervisning  minimeras
- Dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser
- Stödja och förbättra samarbetet mellan grupper på olika orter och enheter inom SLU

Handlingsplan för SLU Plattform växtskydd

 • Strategic action plan for the Platform Plant Protection SLU 2017-2020 (på engelska); vänligen kontakta oss för en pdf-kopia av dokumentet

Kommunikationsstrategi för SLU Plattform växtskydd

 • vänligen kontakta oss för en pdf-kopia av dokumentet

Rapporter

 • SLU:s undervisning inom växtskyddsområdet. Annika Djurle & Niklas Björklund, 2014; vänligen kontakta oss för en pdf-kopia av dokumentet

Workshops

 • Workshop 2019: Plant protection at SLU - ideas for the future (på engelska)
 • Workshop 2018: Working together for sustainable solutions in field crops and forests: plant breeding, plant protection and cropping system aspects on perennial plants (på engelska)
 • Workshop Plattformens framtida strategi, Alnarp & Ultuna, 18-19 maj 2016
 • Workshop Plattformens framtida strategi, Norrköping, 14 april 2016
 • Workshop om undervisning i växtskydd, Marieborg, Norrköping, 2-3 december 2015 (på engelska)

Konferenser

 • Nationella växtskyddskonferensen 2018 i Ultuna, Uppsala, 14-15 november 2018
 • Nationella växtskyddskonferensen 2015 i Ultuna, Uppsala, 10-11 november 2015
 • Intern SLU-konferens: Plant protection against pests and weeds at SLU, Tranås, 2-3 oktober 2014 (på engelska)

Relaterade sidor:

Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se