Nationella växtskyddskonferensen 2018

Senast ändrad: 02 juli 2020

SLU och Jordbruksverket arrangerade den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala, på SLU campus i Ultuna. Nästa Nationella växtskyddskonferensen kommer under 2021.

Lantbruk – skog – trädgård

Konferensens teman

  • Nya ogräs och skadegörare inom jordbruk, trädgård och skog
  • Viltskador i skog, åker och trädgård 
  • Klassning av växtskyddsmedel
  • Biologisk bekämpning, inklusive mikrobiomforskning
  • Resistensförädling av grödor och träd
  • Ny teknik
  • Integrerade strategier för framtidens växtskydd i jordbruk, trädgård och skog
  • Forskning, innovation, regelverk – hur kan man underlätta och snabba på processen från forskning till tillämpning?
Sidansvarig: katja.fedrowitz@slu.se