Samverkan

Senast ändrad: 15 april 2019
Focusgroup.jpg

Fokusgrupper inom växtskydd

SLU Plattform växtskydd har utsedd fem fokusgrupper som arbetar inom följande områden:

Huvudsyftet för grupperna är att skapa en framgångsrik samverkan mellan intressenter och forskare i Sverige. Gruppernas arbete baserats på aktivt deltagande och dialog mellan dessa. Varje grupp kommer att identifiera problem och möjligheter för växtskydd inom sitt område, sammanställa befintlig kunskap, och föreslå lösningar och idéer för forskning och utveckling. Resultaten kommer att göras allmänt tillgängliga i rapporter och andra kanaler, t ex på den nationella växtskyddskonferensen i Uppsala, 14-15 november 2018.

Grupperna består av yrkesverksamma inom jord- och skogsbruk, t.ex. brukare, rådgivare, representanter från myndigheter, företag och intresseorganisationer, samt forskare från olika områden och fakulteter vid SLU.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se