Samverkan

Senast ändrad: 15 januari 2021

Fokusgrupper inom växtskydd

Fem fokusgrupper har under två år (2017-2019) arbetat inom följande områden:

Huvudsyftet för grupperna var att skapa en framgångsrik samverkan mellan intressenter och forskare i Sverige. Gruppernas arbete baserades på aktivt deltagande och dialog mellan dessa. Varje grupp identifierade problem och möjligheter för växtskydd inom sitt område, sammanställde befintlig kunskap, och föreslog lösningar och idéer för forskning och utveckling.

I grupperna ingick yrkesverksamma inom jord- och skogsbruk, t.ex. brukare, rådgivare, representanter från myndigheter, företag och intresseorganisationer, samt forskare från olika områden och fakulteter vid SLU.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se