Fokusgrupp "Diagnostik, övervakning och riskhantering"

Senast ändrad: 11 mars 2019

Fokusgruppen kommer att inventera kunskapsläget för att identifiera kunskapsluckor och glapp mellan kunskap och implementering. Arbetet kommer att pågå under två år och fokusera på både kort- och långsiktiga problem för att identifiera de största och viktigaste frågorna för framtidens växtskydd med målsättningen att hitta sätt att angripa dessa. Tillvägagångssättet är två öppna möten (hösten 2017 och hösten 2018) och där emellan arbete i mindre grupper. Arbete kommer att organiseras och ledas av en kärna av tre forskar vid tre av SLUs fakulteter (NJ, S och LTV) samt en rådgivare från Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala. Målet är att arbetet ska involvera intressenter och experter från många fält och discipliner för att stimulera nytänkande och ämnesöverskridande initiativ. Resultatet av fokusgruppens arbete kommer att sammanfattas i en rapport och bli ett påverkansmedel för framtida satsningar inom växtskyddsområdet. 

Fakta:

Kärngrupp

Åke Olsson, SLU, Laura Greenville-Briggs, SLU, Anna Berlin, SLU, Anders Lindgren, Jordbruksverkets växtskyddscentral i Uppsala.

Nästa workshop

16-17 maj (lunch-till-lunch), Göteborg

Ta gärna kontakt!

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Åke Olson

ake.olson@slu.se

018-671876

Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se