Fokusgrupp "Raps och andra avbrottsgrödor som strategiskt fokus"

Senast ändrad: 14 januari 2019
SLU_120521_9862_jsg RAPS.jpg

Fokusgruppen raps och avbrottsgrödor är fokuserad på kål- och ärtväxter som utgör avbrottsgrödor av strategisk betydelse för växtföljder och ekosystemtjänster, särskilt i stråsädsdominerade odlingssystem.

Fokusgruppens verksamhet är indelad i två huvudsakliga faser. Först kommer gruppen att fokusera på att identifiera de viktigaste nuvarande och tänkbara framtida problemställningarna kring växtskydd i raps och avbrottsgrödor, samt sammanställa information om det rådande kunskapsläget kring dessa frågor. Den andra fasen innebär att formulera lösningar, eller snarare förslag till projekt och studier som kan leda fram till åtgärder. Olika delfrågeställningar kommer att behandlas i arbetsgrupper som deltagare av gruppens workshopar kan ansluta sig till efter kompetens och intresse.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupp 1: Brassicaeae

Arbetsgrupp 2: Fabaceae

Fakta:

Kärngrupp

Mattias Larsson (LTV, Växtskyddsbiologi), Peter Anderson (LTV, Växtskyddsbiologi), Ola Lundin (NJ, Ekologi), Hanna Friberg (NJ, Skoglig Mykologi och Växtpatologi)

Nästa workshop

24 januari 2019, Linköping - mer information finns här

Ta gärna kontakt!


Kontaktinformation

Mattias Larsson

Forskare FLK vid Institutionen för växtskyddsbiologi

Telefon: 040-415310, 073-2445388
E-post: mattias.larsson@slu.se

Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp

Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se