Fokusgrupp "Växtskydd i spannmålsgrödor"

Senast ändrad: 26 april 2018
gersteKF.jpg

Fokusgruppens övergripande mål är att samla kompetens och intresse för växtskydd inom SLU och bland intressenter för en grupp grödor som odlas på nästan hälften av den svenska jordbruksmarken. Det är ett mål att inte bara bilda en fakultetsövergripande grupp utan också att arbeta tvärvetenskapligt, inklusive växtpatologi, entomologi, ogräsbiologi, ekologi, resistensbiologi, växtproduktion, analytisk kemi, fodervetenskap och växtförädling.

Särskilda mål för denna fokusgrupp

 • Att öka samarbetet mellan SLU-forskare och mellan SLU-forskare och intressenter utanför universitetet
 • Att identifiera viktiga problem med spannmålsväxtskydd och att sammanfatta kunskap
 • Att identifiera kunskapsbrister och möjligheter att lösa viktiga problem med spannmålsväxtskydd
 • Att föreslå lösningar
 • Att öka internationella forskningssamarbeten om skadedjur, sjukdomar och ogräsproblem i spannmålsproduktionen i områden med liknande klimatförhållanden.

Arbetsgrupper

Grupperna skall arbeta med odlingssystemet i fokus. Vad kan man göra annorlunda än vad man gör idag? Vad finns gjort? Vad behöver undersökas? Vad behöver göras? Vad görs? Vad behöver stärkas? Var saknas resurser?  

Mykotoxinbildande svampar (i fält)
 • Fusarium och toxiner
 • Andra svampar och toxiner
 • Mjöldryga
 • Giftiga ogräs

Ansvariga: Paula Persson, SLU, och Annica Tevell, SVA

Luftburna svampsjukdomar
 • Gulrost, brunrost, kornrost
 • Svartpricksjuka
 • Fungicidresistens
 • Utsädeskvalitet: Flygsot, stinksot/dvärgstinksot, majssot?

Ansvarig: Aakash Chawade, SLU

Bladlöss och bladlusöverförda virus samt övervintringsproblem
 • Övervintringsskador: svampar och virus

Ansvariga: Velemir Ninkovic, SLU, och Hanna Friberg, SLU

Ogräs
 • Uppkommande problem: renkavle, hönshirs, ekorrsvingel/råttsvingel, rotogräs
 • Invassiva, nykommande arter
 • Herbicidresistens
 • Konsekvenser av ett Glyfosatförbud

Ansvariga: Alexander Menegat, SLU, och Anders TS Nilsson, SLU

Fakta:

Kärngrupp

Paula Persson, Hanna Friberg, Aakash Chawade, Horatio Gonda, Annica Tevell-Åberg

Nästa workshop

26 April 2018

Ta gärna kontakt!

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Paula Persson, professor, prefekt
Institutionen för Växtproduktionsekologi, SLU
paula.persson@slu.se 018-672358 070-5324817

Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se