Carina Keskitalo

Senast ändrad: 31 maj 2016

Professor i statsvetenskap

Hur länge har du forskat?

Hela mitt arbetsliv (efter en utflykt i journalistiken)

Vad är ditt expert-/forskningsområde?

Jag forskar om hur klimatet, politiken och marknaden påverkar skogsanvändning. Exempel är hur Sverige och EU kan begränsa olika skogsskadegörare som kan bli vanligare med klimatförändringar, hur svenska krisberedskapssystem kan hantera stormskador och översvämningsrisker som också kan öka med klimatförändringar, och hur förbättrad kommunikation inom skogscertifieringssystem kan stödja genomförandet av hänsyn.

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

Inom projektet fungerar jag som forskningsledare samt arbetar speciellt med kvalitativa intervjuundersökningar om hur människor uppfattar sitt skogsanvändande i relation till där de bor. Vi kommer att intervjua både personer som bor där de har sin fastighet och personer som bor längre bort om hur de använder sin fastighet och hur de uppfattar olika gruppers rättigheter att påverka den lokala skogsanvändningen.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

Övergripande forskningsledande roll för projektet samt praktiskt inom WP3.

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Det jag redan gör – och kanske lite till!

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Jobba som grävjournalist, kanske skriva något längre

Vad gör du på en ledig dag?

Ingenting!


Kontaktinformation