Jeannette Eggers

Senast ändrad: 31 maj 2016

Doktorand

Hur länge har du forskat?

Sedan 2004

Vad är ditt expert-/forskningsområde?

Från 2004 till 2012 har jag forskat på Europeisk nivå, bland annat med modellering av skogsresurser under olika klimat- och markanvändningsscenarior, kolbalanser i skogsbruket, miljörestriktioner för tillgängligheten av biomassa från skogen och effektbedömning av Europeisk politik på biologisk mångfald. I augusti 2012 började jag doktorandutbildningen på SLU. Här arbetar jag främst med skogliga scenarioanalyser.

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

Tillsammans med mina kollegor i WP4 kommer jag att undersöka hur olika kategorier av privata skogsägare (utbor-åbor, män, kvinnor) använder sin skog. Utifrån den informationen kommer vi att utveckla skogliga scenarier för två olika landskap i Sverige med olika skötselstrategier för olika markägarkategorier. Sedan ska vi utvärdera dessa scenarier ur olika intressenters perspektiv.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

WP4

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Jag skulle forska om hur de olika krav vi har på skogen (virke, biobränsle, rekreation, naturskydd) går att kombinera på bästa sätt.

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Jag skulle driva en ”Bo på landgård” bondgård.

Vad gör du på en ledig dag?

Jag umgås med min familj, löper och lagar mat.


Kontaktinformation