Kerstin Westin

Senast ändrad: 31 maj 2016

Professor

Hur länge har du forskat?

Disputerade 1994, men forskning började förstås innan dess – omkring 1985. Specifikt om skog har jag forskat i 3 år.

Vad är ditt expert-/forskningsområde? 

Eftersom jag är kulturgeograf handlar min forskning om hur människor agerar och påverkas av sin omgivning – det må vara den fysiska men också den sociala.  Jag har arbetat mycket med vilka motiv människor har för att flytta respektive inte flytta, hur de väljer att resa, och hur de ordnar sina dagliga liv i olika bygder – t ex hur glesbygdsbor organiserar sin vardag för att den ska fungera.

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

Hur människors värderingar och attityder till skog, och i förlängningen också landsbygd. Påverkar nyttjandet och användningen av skog. Det är flera intressenter som har olika “krav” på skogen; skogsägarna (där många bor långt ifrån sin skog), lokalbefolkning som inte är ägare av skogen, allmänheten, fritidshusägarna, medlemmar i miljöorganisationer, turismföretagare, renägare osv. De krav och önskemål de har är inte alltid i linje med varandra, och hur kan vi förstå de konflikter som uppstår i relation till värderingar, attityder men också de specifika omständigheter som den enskilde har.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

WP2, men med en hel del samverkan med WP1

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Det skulle nog bli forskning kring skog. Jag skulle definitivt koppla svensk skog till en mer internationell efterfrågan på dess ”mjuka” värden.

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Oj, jag skulle kunna tänka mig massor av olika arbeten. Lärare på lågstadiet, hotellägare, bonde (fast jag är allergisk mot hästar och hö),

Vad gör du på en ledig dag?

Det beror ju på väder och vind, årstid och humör. Ofta blir det lite trista saker som att städa och tvätta, handla mat. Men också en och annan promenad med jycken.


Kontaktinformation