Olof Stjernström

Senast ändrad: 31 maj 2016

Docent

Hur länge har du forskat?

25 år

Vad är ditt expert-/forskningsområde? 

Samhällsplanering (urban planering, fysisk planering, kommunal översiktsplanering, social planering)
Befolkningsgeografi (Migration, regional utveckling, barn och föräldraseparation)
Politisk geografi (gränser, konflikter, integration, språk)

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

Mitt fokus kommer att ligga på samhällsplanering och skärningspunkten kommunal planering och skogsresursen/markägandet samt markägarnas värderingar och uppfattningar om skogens olika intressenter och användningsområden. Äganderätten är central men ägandet har också en koppling till allmänhetens syn på och behov av mark för rekreation, friluftsliv, etc.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

Wp2

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Då skulle jag forska kring den sociala hållbarhetsdimensionen och dess relation till ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Vad roligt, jag skulle nog ändå hålla på med något slags ”nyfikenhetsarbete” eller folkbildningsarbete. Skriva om och ta reda på ligger nära till hands

Vad gör du på en ledig dag?

Antagligen jobbar jag i en eller annan mening eller så klipper jag gräs/skottar snö/målar hus eller sitter i solen med en bok av SLAS

Har du något motto i livet?

I någon mening måste ju allt man gör ändå kännas roligt och meningsfullt i nuet. Annars är ju det oändligt tråkigt. Tråkiga saker är t ex att deklarera och om man vill ha roligt i nuet så lämnar man bort sin deklaration.


Kontaktinformation