Sabina Bergstén

Senast ändrad: 31 maj 2016

Doktorand i ämnet kulturgeografi

Vad är ditt expert-/forskningsområde?

Jag har tidigare erfarenhet av internationella utvecklingsfrågor och har bl a studerat skogsplanteringsprojekt och landreformer på landsbygden i Uganda. Jag har också internationellt arbetat och forskat kring olika genus- och jämställdhetsfrågor.

Vad kommer du att fokusera på i PLURAL?

Jag kommer att genomföra kvalitativa intervjuer med privata skogsägare och andra lokala aktörer, till exempel kommunala planerare, i fallstudieområdena Vilhelmina kommun i Västerbottens län och Helge å avrinningsområde i Skåne län. Detta för att fördjupa kunskaperna om olika perspektiv på skog, skogsägande och landsbygden och om de perspektiven kan till exempel vara kopplade till var man geografiskt bor i relation till sin skogsfastighet.

Vilket WP/vilka WP:n kommer du vara involverad i?

WP 3

Vad gör du på en ledig dag?

Jag umgås med familjen, gärna i skogen eller på fjället. Jag tar samtidigt några foton med kameran eller mobilen.

Har du något motto i livet?

Det är aldrig för sent!


Kontaktinformation