Torgny Lind

Senast ändrad: 31 maj 2016

Skog Dr

Hur länge har du forskat?

1995 -

Vad är ditt expert-/forskningsområde?

  • Expert på beslutsstödssystemet Heureka och dess applikationer.
  • Analyser av skogsresursens utveckling över tiden för större områden med hjälp av Scenarioanalyser med Heureka.
  • Hållbarhetsanalyser kopplat till skogsresursen där hänsyn tas till hela värdekedjan från skog till slutprodukt.
  • Skoglig inventering

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

  • att utveckla en metodik för hur ett socialt och ett skogligt system kan länkas samman,
  • att påvisa och öka förståelsen för hur det sociala systemet och det skogliga systemet interagerar,
  • att skapa scenarier för skogens brukande och utvärdera dessa utifrån olika intressenters perspektiv,
  • att påvisa konsekvenser av policyprocesser inom det skogliga systemet (försök att påverka skogens brukande),
  • att bidra med kunskap om interagerande sociala och skogliga system som kan bidra till  kommuners policyprocesser och planering.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

WP4 - Hur kan planering understödjas?

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Betydelsen av olika strategier för markanvändning ur ekologisk och ekonomisk synpunkt för regioner i Sverige.

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Gillar historia - kanske historielärare

Vad gör du på en ledig dag?

Idrottar gärna (tennis, skidåkning, löpning).

Har du något motto i livet?

”Oroa dig inte för morgondagen, i övermorgon är den över”


Kontaktinformation