Poppelförädling vid SLU

Senast ändrad: 20 november 2019

Poppelförädling vid SLU började under 1990-talet med syfte att anpassa Populus trichocarpa till svenska klimatförhållanden. De bästa poppelklonerna har testats i ett stort antal fältförsök och planteras även kommersiellt inom Östersjöregionen. Sedan 2011 testas också avkomman från öppetpollinerade träd från skånska och uppländska försök.

SLU:s korsningar av Populus trichocarpa

Målet med förädlingen av P. trichocarpa var att anpassa trädslaget till svenska klimatförhållanden. Mer än 100 kontrollerade korsningar genomfördes vid Institutionen för växtbiologi, främst mellan föräldraträd härstammande i västra USA och Kanada. Genom att korsa ekotyper anpassade till sydliga-nordliga eller maritima-kontnentala förhållanden tog man fram avkomman med ett brett spektrum av fenologiska egenskaper. Av ca 7000 testade individer selekterades ca 100 kloner för vidareförädling och klontester i fältförsök.   

Avkomman från frö insamlad 2011

Våren 2011 insamlades poppelfrö från moderträd av framförallt P. trichocarpa inom tre klonförsök. Syfte med fröinsamlingen var att skapa en större population av halvsyskonfamiljer för studier av genetisk variation av fenologiska egenskaper och rosttollerans samt för utveckling av tidiga urvalsmetoder. Avkomman testas i Halland och Uppland.

Kommersiella kloner för svenska förhållanden 

I Sverige (och Norden) finns idag enbart ett fåtal poppelkloner som är lämpliga för plantering i stor skala. Den mest kända och beprövade klonen är den amerikanska "OP-42" som korsades fram under slutet av 1920-talet. Det finns dock en del andra kloner som testas just nu och som är på ingång till den nordiska marknaden. (Tabell 1).

Tabell 1. Kommersiella kloner lämpliga för plantering i Sverige 

Klonnamn Art/hybrid Ursprung/ägare Odlingszon Bladrostmottaglighet
OP-42 P. maximowiczii x trichocarpa Free, USA 1,2 (3) 1 (2)
Androscoggin Free, USA 1,2 (3) 1 (2)
Bakan P. trichocarpa x maximowiczii INBO, Belgien 1 (2) 1
Skado 1 1
SnowTiger P. trichocarpa SLU, SweTree, Sverige 1-5 2-3

Bladrost: 0 - resistent, 1 - lite mottaglig, 2 - ganska mottaglig, 3 - väldigt mottaglig

Figur 1. Odlingszoner i Norden (Redalen, 2006)

OP-42 och Androscoggin (P. maximowiczii x trichocarpa)

Dessa två helsyskonkloner är ett resultat av korsningar genomförda i USA mot slutet av 1920-talet. Klonen "OP-42" är marknadsförd i Europa även som "NE-42" och "Hybrid-275". Klonen "Androscoggin" går ofta under namnen "OP-41" eller "NE-41". Klonerna är en korsning mellan P. maximowiczii från Japan och P. trichocarpa från den amerikanska västkusten.

"OP-42" och "Androscoggin" har snabb tillväxt och är fenologiskt anpassade till odlingszon 1 och 2 (Figur 1). Plantering i odlingszon 3 innebär en ökad risk för frostskador på grund av tidig höstfrost. Dessa två kloner rekommenderas inte för plantering i odlingszon 4. Veden har en mörk kärna och en densitet på ca 330 kg torr vikt per m3. I södra Sverige kan "OP-42" uppnå en produktion på uppemot 30 m3 per hektar och år. Från tio års ålder och uppåt utgör grenar och toppar 20-25 procent utav den totala biomassan.

Skado och Bakan (P. trichocarpa x maximowiczii)

Skado och Bakan är kloner korsade vid INBO, Belgien. De har en rakare stam jämfört med "OP-42". Tidiga svenska klontester indikerar något bättre produktionspotential jämfört med "OP-42". Klonerna är dock inte produktionstestade i Sverige och bör användas med försiktighet i mindre pilotodlingar i odlingszon 1, eventuellt på milda lokaliteter i odlingszon 2.

SnowTiger® (P. trichocarpa)

SnowTiger är egentligen en klonblandning bestående av P. trichocarpa kloner förädlade vid SLU (se ovan). Klonblandningen är inte låst vid en fast proportion av olika kloner utan levereras i flexibla blandningar beroende av växtförhållanden och odlarens egna mål och förutsättningar. 


Kontaktinformation

Almir Karacic
Inst. för växtproduktionsekologi
Box 7043, 750 07 Uppsala
tel. 018 - 67 18 71; 0735 - 28 22 32
e-post: almir.karacic@slu.se

Sidansvarig: Almir.Karacic@slu.se