CLAP - Klimatanpassning av poppel

Senast ändrad: 20 november 2019

CLAP - Climate Adapted Poplars. Projektet är ett samarbete mellan SLU och SweTree Technologies AB och syftar till att modellera fenologisk anpassning och tillväxt av poppel på nordliga bräddgrader. Dessutom undersöks den genetiska bakgrunden hos den fenologiska anpassningen.

Projektet genomförs i form av fyra subprojekt:

SP1. Fenologiska egenskaper, klimat och biomassaproduktion

SP2. Matchning av plantans egenskaper och klimat med hjälp av processbaserade tillväxtmodeller

SP3. Genetiska parametrar bakom fenologiska egenskaper och deras användning i poppelförädling för nordliga bräddgrader

SP4. Tillämpning av projektresultat och utveckling av affärsplan för kommersialisering av klimatanpassade poppelkloner 


Kontaktinformation

Almir Karacic
Inst. för växtproduktionsekologi
Box 7043, 750 07 Uppsala
tel. 018 - 67 18 71; 0735 - 28 22 32
e-post: almir.karacic@slu.se

Sidansvarig: almir.karacic@slu.se