Fenologiska egenskaper och mottaglighet för bladrost hos den svenska populationen av Populus trichocarpa

Senast ändrad: 14 november 2016

Populus trichocarpa är en viktig poppelart när det gäller anpassningen till svenskt klimat. Den också generellt mottaglig för bladrost. Inom ramen för detta projekt undersöker vi mottaglighet hos den svenska populationen av P. trichocarpa. Samtidigt tittar vi på variationen i fenologiska egenskaper och utvecklar enkla modeller för matchning av enskilda kloner och klimatförhållanden.

Projektet är indelat i två subprojekt:

SP1. Fenologisk anpassning av poppel till nordiska klimtförhållanden

SP2. Variationen i bladrostmottaglighet hos det svenska poppelamterialet

Fenologisk anpassning av poppel till nordiska klimatförhållanden

Målen med delprojektet är:

  1. att beskriva variationen av fenologiska egenskaper i det svenska poppelmaterialet längs en geografisk och temperaturgradient i Östersjöregionen
  2. att relatera tillväxt och avkastning till klonernas fenologiska egenskaper och dess variation
  3. att testa om enkla fenologiska modeller för knoppsprickning och höstfenologi kan tillämpas för att simulera enskilda kloners anpassning till klimatförhållanden utanför testområdet
  4. att identifiera eventuella samband mellan klonernas fenologiska egenskaper, rostangrepp och frosthärdighet

Variation i bladrostmottaglighet hos det svenska poppelmaterialet

Målen med delprojektet är:

  1. att beskriva vilka arter och raser av Melampsora bladrostsvamp som förekommer på poppel i Sverige och övriga Östersjöregionen
  2. att beskriva skillnader i rostsvampspopulationernas sammansättning mellan regioner i Östersjöområdet och andra delar av Europa
  3. att uppskatta mottaglighet hos det svenska populationen av P. trichocarpa för bladrost samt göra jämförelser med olika arthybrider av poppel och hybridasp
  4. att korrelera gradering av rostangrepp i fält med labbtester och upprätta ett standardprotokoll för bestämning av rostmottaglighet i det svenska poppelmaterialet
  5. att identifiera kandidatgener i det svenska poppelmaterialet 

Kontaktinformation

Almir Karacic
Inst. för växtproduktionsekologi
Box 7043, 750 07 Uppsala
tel. 018 - 67 18 71; 0735 - 28 22 32
e-post: almir.karacic@slu.se

Sidansvarig: almir.karacic@slu.se