Poppelnätverket

Senast ändrad: 14 november 2016

Poppelnätverket syftar till att utveckla samarbete mellan forskare och markägare intresserade av poppelodling. Samarbetet byggs upp kring testning av kloner förädlade vid SLU för anpassning till nordiska klimatförhållanden. Markägarnas egna poppelytor utgör en plattform för utbyte av kunskaper och information. Inom ramen för projektet utvecklas även samarbete med större kommersiella aktörer och utländska forskare.

Poppelnätverket har resulterat i ett stort antal försöksytor för testning av poppelkloner. Ytor finns etablerade i Sverige och i flera baltiska länder.


Kontaktinformation

Almir Karacic
Inst. för växtproduktionsekologi
Box 7043, 750 07 Uppsala
tel. 018 - 67 18 71; 0735 - 28 22 32
e-post: almir.karacic@slu.se

Sidansvarig: Almir.Karacic@slu.se