Grönt kulturarv®: Träd & buskar

Senast ändrad: 27 maj 2019

Ornäsbjörken, en del av Grönt kulturarvs®-sortimentet

Ornäsbjörk

Ornäsbjörken - Betula pendula ’Dalecarlica’, utnämndes redan 1985 till Sveriges "Riksträd". Efter omfattande studier kunde forskaren och dendrologen Rune Bengtsson visa att endast en mindre del av alla de flikbladiga björkar som planterats under en trettioårsperiod fram till millenieskiftet utgordes av den äkta klonen av 'Dalecarlica'. På grund av trädets speciella symbolvärde var det därför viktigt att identifiera, beskriva och föröka upp den äkta klonen. 

Den äkta klonen av 'Dalecarlica' saluförs sedan 2007 som s. k. E-planta av svenska plantskolor. Ornäsbjörken ingår sedan 2014 också i Grönt kulturarvs®-sortimentet.


Kontaktinformation

Henrik Morin, konsulent

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se