Henrik Morin

Senast ändrad: 06 november 2018
Henrik_415x553.jpg

Jag har sedan 2005 varit engagerad på deltid som biträdande projektledare i Poms Rosupprop. Arbetet har huvudsakligen bestått i att inventera, samordna fältarbete samt ta emot och datalägga information från rosinventerare runt om i landet. Framför allt hanteringen av inventeringsdata har varit en omfattande uppgift vilket resulterat i en stor databas över svenska kulturrosor. Jag arbetar också mycket med att informera om Rosuppropet och Poms arbete på olika trädgårdsevenemang, som föredragshållare hos föreningar och genom undervisning på olika trädgårdsutbildningar.

I samband med att Poms olika upprop övergått från inventeringsfas till utvärdering och bevarande har delar av mitt arbete blivit inriktat på att etablera delar av den Nationella genbanken i Alnarp. Under våren 2012 kom humlesamlingen på plats och näst på tur står materialet från Träd- och buskuppropets provodling. Rosorna kommer också, när utvärderingen är slutförd, att föras över från provodlingen på Fredriksdal till Alnarp.

När jag inte arbetar för Pom är jag verksam som konsult inom hela park- och kyrkogårdsområdet. Främst arbetar jag med projekt i äldre park- och trädgårdsmiljöer, medverkar vid upprättandet av vårdprogram, skötsel- och trädvårdsplaner, upprättar underlag för restaurering etc. Jag jobbar även som utförare i samma typ av miljöer, bl.a. med allérestaureringsprojekt.

Under många år har jag haft fortbildningsuppdrag för park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltningar. Jag undervisar även på YH-utbildningar och på landskapsingenjörsprogrammet.

Sedan 1999 är jag trädgårdsrådgivare för FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation). Det ger en stor och värdefull kontaktyta till fritidsodlare over hela landet.

Min egen bakgrund är att jag jobbat med park- och trädgård sedan 1977, varvat med gymnasieskolans trädgårdslinje och påbyggnadsutbildning.

Trädgårdsteknikerexamen på Alnarp 1992.

Under åren jag haft möjligheten att jobba med många spännande projekt. Har bl.a. arbetat med att åter- och nyintroducera härdiga ormbunkar för svenska trädgårdar.


Kontaktinformation

Henrik Morin, konsulent

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se