Inger Hjalmarsson

Senast ändrad: 29 juni 2020
Foto av Inger Hjalmarsson.

Fil. Dr. i Frukt- och bärväxternas odling och fysiologi

Målsättningen med mitt arbete inom Pom är att bygga upp en nationell frukt- och bärgenbank där vårt pomolgiska arv kan bevaras för kommande generationer.

Det pomologiska arvet finns idag definierat som drygt 500 mandatsorter. När bevarandesystemet är fullt uppbyggt kommer dessa att bevaras i en central samling i Alnarp. Vidare eftersträvas att varje mandatsort ska ha en säkehetskopia i ett av Poms 14 lokala klonarkiv eller vid den svenska Elitplantstationen.

Kompletteringar av klonarkivens mandatsortsamlingar och uppförökningar till den centrala samlingen är viktiga arbetsuppgifter, liksom utvärdering av Frukt-och bäruppropets insamlade material i syfte att vaska fram nya kandidater för det framtida bevarandet.

Ett annat intresseområde är internationellt samarbete. Genom mitt engagemang i SEEDNet har jag i samarbete med kollegor på Balkan editerat de båda böckerna Balkan Pomology Apples och Balkan Pomology Plums. 


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se