Lars-Åke Gustavsson

Senast ändrad: 18 maj 2020
Foto av Lars-Åke Gustavsson som håller en ros i handen och undersöker den.

Inom Programmet för odlad mångfald, Pom, arbetar jag halvtid som projektledare för Poms nationella inventering av kulturrosor, ett levande och mycket älskat kulturarv med flertusenårig historia. Projektet inleddes 1999 och avslutas i maj 2016.

Det finns flera skäl till varför jag fascineras av att arbeta med kulturrosor. De viktigaste är rosornas mångfald, rosornas historik, människors relation till rosen och hur den används av människor världen över.

Rosorna bildar växtrikets största släkte med ca. 50 000 namngivna arter och sorter. I denna enorma mångfald imponerar förstås sortrikedomen, men också blommornas skönhet med skiftande former och färger och inte minst de ljuvliga dofterna och de många användningsområdena och möjligheterna att odla dem i skilda klimatområden.

Det finns otaliga berättelser om människors kärlek till rosen i alla stora civilisationer under de nästan 5 000 år som människor odlat rosor, både som nyttoväxt och prydnadsväxt. Även under den nationella svenska inventeringen har Poms inventerare fått ta del av otaliga bevis på svenska folkets kärlek till rosor och rosodling men också många rosors enastående överlevnadsförmåga. Projektet har dokumenterat hur man inom familjen och släkten förökat, vårdat och spridit enskilda rosor i många generationer. I andra sammanhang har inventerarna fått uppleva hur rosor överlevt på olika typer av växtplatser utan någon som helst omvårdnad i mer än hundra år.

Rosen gör verkligen skäl för epitetet "Blommornas drottning", som den burit i över 2 600 år.

Dagligt arbete

Det dagliga arbetet innebär främst att jag samordnar projektets samlade aktiviteter, från planering och genomförande av inventeringar till utvärdering av funna rosor. I uppgifterna ingår också att välja rosor för framtida bevarande i genbanker, publicering av projektets resultat samt att ta ansvar för att odlingsvärda sorter förökas och kommer till allmän odling, både i Sverige och utomlands, särskilt i de nordiska länderna.

Medarbetare

Poms rosrojekt genomförs i nära samarbete med Svenska Rosensällskapet. 113 rosentusiaster genomgick en utbildning och har på ett utmärkt sätt svarat för lokala aktiviteter under inventeringsarbetet, det gäller såväl dokumentation, insamlingar samt sammanställning och bearbetning av inventeringsdata.

Referensgrupp och evalueringsgrupp

Genom hela projektet hanteras frågor som rör genomförandet av projektets enskilda moment i en referensgrupp, som består av Henrik Morin, Eva Jansson, Liselotte Dahlin, Rolf Engström och Eva Stade samt en representant för Svenska Rosensällskapet, för närvarande Henny Johansson. En särskild grupp arbetar med utvärderingen av rosorna i provodlingen. I denna ingår Henrik Morin, Rolf Engström, Åke Karlsson, Margareta von Rosen, Eva Stade och Helena Verghese Borg. Jag ingår i båda grupperna.

Rosens Dag

I projektet Rosens Dag samarbetar Pom med GRO Plantskolor och Svenska Rosensällskapet. Rosens Dag är i första hand ett kunskaps- och utbildningsprojekt, som syftar till att bygga upp en marknadsföringsplattform och att öka intresset för och kunskapen om rosor och rosodling hos både allmänheten och personer som arbetar med försäljning av rosor i Sverige. I projektet ingår också att fira rosen extra mycket med en rad aktiviteter på Rosens dag, den 2:e juli då Rosa har namnsdag.

Min bakgrund med relevans för uppdraget

Jag är utbildad botanist vid Institutionen för systematisk botanik, Lunds universitet, där jag främst arbetade med den alpina floran i grekiska bergsmassiv, men även med den vilda floran i Skåne. Därefter var jag fram till 2006 verksam vid Fredriksdal friluftsmuseum i Helsingborg, som chef för dess parker och trädgårdar samt för uppbyggnaden och den dagliga skötseln av Fredriksdals rosarium.

Jag var en av grundarna av Svenska Rosensällskapet och dess förste ordförande. Jag har också varit ordförande för Nordiska Rosensällskapet och Vice-President - Europe i World Federation of Rose Societies (WFRS). Jag deltar alltjämt i arbetet i WFRS:s Conservation Committee.

Som författare, fotograf, föreläsare och guide på rosresor till europeiska trädgårdar har jag under lång tid förmedlat mina kunskaper om rosor och rosodling till såväl yrkesodlare som en intresserad allmänhet. Bokverket Rosor för nordiska trädgårdar i tre band är det mest omfattande som skrivits om rosor och rosodling för de svenska och nordiska klimatområdena.


Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, rosa.eu@telia.com

Sidansvarig: Linnea.oskarsson@slu.se