Linnea Oskarsson

Senast ändrad: 12 oktober 2022
Porträttfoto av Linnea Oskarsson.

Jag arbetar som genbankskurator med ansvar för perennerna i den Nationella genbanken inom Pom, Programmet för odlad mångfald. Som genbankskurator jobbar jag bland annat med administration och distribution av prydnadsperennerna i genbanken, men arbetar också med odlingen och skötseln av dem. I mina arbetsuppgifter ingår även att fungera som webbpublicerare för Poms, Nationella genbankens, Grönt kulturarvs och SKUD:s webbsidor, ett uppdrag som jag gör på 20 % av min arbetstid.

Innan jag tillträdde tjänsten som genbankskurator var jag, mellan 2004 och 2016, projektledare för Poms landsomfattande inventering av äldre prydnadsperenner, Perennuppropet. Jag är hortonom, utbildad vid SLU Alnarp. 

Ända sedan jag började utbildningen har jag varit intresserad av prydnadsväxternas historia och när jag skulle skriva mitt examensarbete fick jag chansen att skriva om hur perennsortimentet sett ut i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Examensarbetet hette ”Perenner till salu!: perennutbudet på plantskolorna i Göteborgs och Bohus län under perioden 1850-1940.”

 


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19