Linnea Oskarsson

Senast ändrad: 29 juni 2020
Linnea Oskarsson fotograferar en stenpartiväxt uppe på en mur.

Jag heter Linnea Oskarsson och arbetar som projektledare för Perennuppropet. Perennuppropet är en landsomfattande inventering av prydnadsperenner odlade i Sverige sedan före 1940. Uppropet görs för att spåra, dokumentera och bevara äldre värdefulla perennsorter för framtiden.

Perennuppropet startade våren 2003 och fram till årsskiftet 2010-2011 låg fokus på att hitta, dokumentera och samla in delningar av äldre perennsorter. För att hitta de gamla sorterna gjorde jag upprop i media, deltog på trädgårdsmässor och var ute och höll föredrag och efterlyste gamla perenner. Jag och mina kollegor utbildade också inventerare som letade gamla sorter i sina hemtrakter runt om i Sverige.

Det blev ett bra gensvar och uppropet fick tips om flera tusen perenner. Till Perennuppropet finns knutet en referensgrupp med deltagare från SLU, Fritidsodlingens Riksorganisation, friluftsmuseerna, de botaniska trädgårdarna och plantskolenäringen. Referensgruppen diskuterade och tog beslut om vilka plantor vi ville provodla för att studera närmare. Dem bad vi att få en delning av och mellan 2006 och 2010 planterade jag 1050 kollekter på uppropets provodlingsfält. Idag står där bland annat 250 pioner, 140 höstflox, 120 irisar och ett åttiotal dagliljor.

Inventeringsfasen av uppropet avslutades den sista december 2010 och nu arbetar jag med att utvärdera, registrera, sammanställa och redovisa resultatet av inventeringen. Utifrån resultaten från provodlingen kommer vi sedan att avgöra vilka växter som ska bevaras i den genbank som Pom håller på att bygga upp på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Genbanken ska invigas 2016 och där ska ungefär 400 utvalda perenner finnas samlade. Målet är att bevara så stor genetisk och utseendemässig variation som möjligt.

Ytterligare ett sätt att bevara de gamla perennerna är att börja sprida dem igen. Tillsammans med företrädare för plantskolenäringen har jag arbetat med att introducera perenner från Perennuppropet i handeln. De första sorterna finns att köpa i garden centers våren 2013 och säljs under varumärket Grönt kulturarv®.

Som projektledare för Perennuppropet har jag arbetat sedan våren 2004 och på heltid sedan 2005. Jag är hortonom och tog min examen vid SLU i Alnarp våren 2003. Ända sedan jag började utbildningen har jag varit intresserad av prydnadsväxternas historia och när jag skulle skriva mitt examensarbete fick jag chansen att skriva om hur perennsortimentet sett ut i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Examensarbetet hette ”Perenner till salu!: perennutbudet på plantskolorna i Göteborgs och Bohus län under perioden 1850-1940.”


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se