Nordiskt samarbete

Senast ändrad: 18 maj 2018

NordGen (tidigare Nordiska genbanken) i Alnarp är förstås en viktig partner för Pom. Men det finns också ett direkt och nära samarbete med övriga nordiska nationella program. Pom arbetar sedan begynnelsen med de övriga nordiska nationella programmen, i synnerhet med Norge och Finland. Länderna delar historiskt sett mycket av den odlade mångfalden, och det nära samarbetet kring vissa växtgrupper har bland annat varit ovärderligt inför urvalet av växter till den Nationella genbanken i Alnarp.

Finland har också etablerat ett program och stod hösten 2006 värd för ett speciellt möte om klimatförändringarnas effekter på kulturväxternas genresurser.

Kontakterna med Danmark har hittills inskränkt sig till tankar om samarbete kring vilda kulturväxtsläktingar. Det danska programmet är ännu under utveckling.


Kontaktinformation

Eva Jansson, samordnare för Programmet för odlad mångfald
Pom, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, eva.jansson@slu.se, 070-898 53 60

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se