Träd- och buskuppropet

Senast ändrad: 08 september 2022
Framsidan av boken "Träd- och buskuppropet", inskannad i färg. På framsidan syns en syrenklase. Syrenen har ljust lila, dubbla blommor.

Boken Träd- och buskuppropet innehåller en översiktlig genomgång av vilka träd och buskar som har använts i Sverige sedan medeltiden och fram till 1950-talet och vilka influenser som har påverkat de svenska idealen. Den innehåller också en presentation av det stora urval vedartade prydnadsväxter som fanns tillgängliga i några svenska plantskolor under 1800-talets andra hälft och 1900-talet.

Ända sedan medeltiden har en mångfald av träd och buskar odlats i svenska parker och trädgårdar. Till en början utgick man från det som växte vilt i svensk natur, men i takt med att nya delar av världen utforskades hämtades även exotiska arter hit. Skickliga trädgårdsmästare tog fram sorter som var anpassade till lokala klimat- och markförhållanden och lokala traditioner. Allt detta har resulterat i en mångfald av träd och buskar som idag kan hittas i till exempel slotts- och herrgårdsparker, villa- och koloniträdgårdar, på kyrkogårdar, och i stadsparker runt om i landet.

Träd- och buskuppropet startade 2005 i syfte att kartlägga äldre arter och sorter av prydnadsträd och buskar i Sverige, framför allt sådana som funnits i odling före 1950. Boken beskriver projektet och ger en historisk bakgrund till odlingen av prydnadsträd och buskar i Sverige. I boken berättas om träd och buskar som använts i Sverige sedan medeltiden och fram till åren efter andra världskriget. Variationer i färg, form och växtsätt presenteras, liksom tips på hur växterna bäst kan skötas och bevaras.

I en katalogdel presenteras vedartade prydnadsväxter som fanns tillgängliga i svenska plantskolor kring förra sekelskiftet. Ett sjuttiotal släkten av prydnadsbuskar och klättrande buskar beskrivs och presenteras med arter, sorter och kort historik. Här finns kända släkten som rhododendron, spirea, syren och schersmin, men också rariteter som mispelhagtorn och pimpernöt.

Författare är Anna Andréasson, trädgårdsarkeolog och kulturvetare, och Katarina Wedelsbäck Bladh, hortonom och tidigare projektledare för Poms Träd- och buskupprop.

Fakta:

Beställ boken från Pom. Boken kostar 50:- styck, inklusive moms och porto. Skicka beställning. Den kan även beställas på telefon 040-41 55 86. Betalning görs mot faktura eller med swish (ange önskat betalsätt i beställningen). Beställer du för ett företags eller en organisations räkning, vänligen uppge organisationsnummer i mejlet.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92