Plommon Prunus domestica 'Elam'

Senast ändrad: 28 juni 2017
Plommon Elam.jpg

’Elam’ är ett av alla härliga plommon som kan njutas så här års! I en artikel i Nya Wermlandstidningen hösten 1993 konstaterar professor emeritus Ingevald Fernqvist att ’Elam’ påminner om ’Reine Claude’ - fast godare. Inget dåligt betyg för en sort som uppkommit genom kärnsådd från ett gammalt plommonträd vid pappersmästare Elamssons gård i Haga, Skoghall.

Det var den numera bortgångne Hammaröbon Ingvar Gustafsson som uppmärksammade den kärnsådda plantan. Fruktodling var under ett långt liv Ingvars främsta fritidsintresse, inte bara i den egna trädgården utan också hemma hos andra som han hjälpte med beskärning och förökning. Sålunda kom den Elamssonska plommontelningen i Ingvars vård och befanns så småningom ge särdeles goda frukter.

Den nya sorten, som fick namnet ’Elam’, spreds genom Ingvars försorg till fruktintresserade Hammaröbor. Under en period förökades ’Elam’ vid Vartofta plantskola utanför Falköping. Ett av träden därifrån frodas i dag i Habo, där dessa bilder tagits. ’Elam’ räknas till POMs mandatsorter och bevaras vid Brunstorps klonarkiv. Dessutom finns nu två träd på uppförökning för utplantering i den nationella genbanken i Alnarp.

Kanske är ’Elam’ en plommonsort som kommer att uppmärksammas mer framöver – god är den i alla fall och i rubriken till den refererade artikeln hävdas med bestämdhet att Ingvars plommonsort kommer att ge Värmland en speciell plats i den svenska fruktodlingshistorien.


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator för frukt och bär, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se