Svart mullbär Morus nigra

Senast ändrad: 28 juni 2017

Det svarta mullbäret tillhör våra äldsta kulturväxter. Ursprungligen vildväxande i Västasien vandrade det tidigt västerut. I Grekland kände Theofrastos (371-285 f Kr) till frukten, liksom i Italien Plinius (23-79 e Kr). Mullbären odlades för sina frukters skull och användes dels till färskkonsumtion, dels till framställning av vin och smink. I de senare sammanhangen uppskattades den färgrika bärsaften.

Det kan också nämnas att det svarta mullbärets blad fick utgöra föda till silkesmasken när den först introducerades i Europa under 500-talet. Så småningom ersattes emellertid det svarta mullbäret av det mer tunnbladiga och för silkesindustrin traditionella vita mullbäret (Morus alba L.).

Det antas att det svarta mullbäret kom till Sverige under 1600-talet. I Linnés reseskildring från Skåne 1749 berättas att det i Ystad växte ett träd, som var nio meter högt och så tjockt att det inte gick att famna. I jämförelse med övriga mullbärsarter är det svarta minst härdigt. Odlingen har därför för svenskt vidkommande främst varit begränsad till Skåne och Gotland. Dessvärre frös många äldre träd bort under 1940-talets fimbulvintrar.

Mullbärsträdet spaljéras med fördel mot en solig vägg, där det får växa i en varm, lucker och näringsrik jord. Nya träd dras upp genom sticklingar och avläggare. Tidigare förekom även fröförökning. Trädet, som är långsamväxande, blir medelstort. Kronan är runt utbredd, nästan kupolformad. De mörkgröna, oftast hjärtformade, bladen slår ut sent. Även blomningen är sen och drabbas därför sällan av vårfrost.

Mullbäret som vi stoppar i munnen är botaniskt sett en sammelfrukt, uppbyggd av sammanvuxna småfrukter (så kallade skenfrukter), vilka från början var blommor i ett hängelikt ax. Det mogna mullbäret har en karaktäristisk frisk, god smak.

Visst vore det roligt om det klassiska svarta mullbärsträdet kunde få en renässans i svenska trädgårdar. POM har fått in några få tips om träd som nu förökas för provodling. Har du missat att tipsa om ett inressant svart mullbärsträd? Skriv då några rader till fruktochbaruppropet@pom.info eller Frukt- och bäruppropet,  Box 57, 230 53 Alnarp.   

Tidigare publicerad 2011


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator för frukt och bär, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se