Plommonros och plommonroshybrider

Senast ändrad: 28 juni 2017
Plommonros.jpg

Att rosen inte bara är en prydnadsväxt, utan också är en nyttoväxt ur flera aspekter, det är väl känt. Främst tänker man kanske på produktionen av rosenolja vilket är den mest klassiska användningen. Odling av väldoftande rosor för produktion av rosenolja och rosenvatten är omnämnt från Babylonien redan ett par tusen år f.Kr. Rosenolja och rosenvatten tillverkat av tonvis av pressade kronblad utgör än idag betydelsefulla ingredienser i både parfymer och i matlagning.

Hos oss här i norr är det kanske rosens nypon och användningen av dessa till nyponsoppa man tänker på. Vanligen är det nypon från vildrosor som stenros (Rosa canina) och nyponros (Rosa dumalis) som används. Det är också den typen av rosor som skördas för livsmedelsindustrins räkning. Nyponråvaran importeras i stor utsträckning idag, den svenska odlingen är främst inriktat på att odla nypon till kosttillskott. Historiskt finns enstaka exempel på hur nyponplockning i äldre tid varit en viktig biinkomst, bl.a. för småbrukare i Östergötland.

En ros som tidigt infördes till Sverige för sina nypons skull är plommonrosen (Rosa villosa). Olof Rudbeck odlade den i Uppsala botaniska trädgård redan på 1680-talet. Nyponens storlek och användning har gjort att den kallas "Apple Rose" i England och i Tyskland "Apfelrose" (inte att förväxla med vår egen vilda äppelros - Rosa rubiginosa). Plommonrosen har ett kraftigt växtsätt, blir upp till 2 meter hög och blommar med rätt små, rosa blommor. Bladen är grågröna, matta och mjukt ludna. Taggarna är långa och raka till svagt böjda. De 2-3 cm långa nyponen är runda, ellipsformade eller omvänt äggformade och har mycket karaktäristiska, talrika glandelborst. Plommonrosen har i viss mån förvildats i Sverige men är sällsynt.

Plommonrosen har också gett upphov till ett par hybrider med dubbla till halvfyllda blommor vilka använts som prydnadsrosor. Den första; 'Duplex' är känd i odling i England sedan 1700-talet. I Norge är den snarlika 'Hurdal' en välkänd ros. En norsk prästson tog med rosen från Tyskland till Hurdalen någon gång under 1800-talet. Den har med tiden visat sig vara en mycket härdig sort som i Sverige går att odla ända upp till zon 7.

Både 'Duplex' och 'Hurdal' har artens alla egenskaper men blir vanligen ännu större. Antalet nypon är däremot som hos de flesta dubbelblommande sorter färre än hos arten.

'Hurdal' bildar stora buskar med styva huvudgrenar - ofta uppemot tre meter höga. Sidogrenarna är utspärrade till svagt bågböjda. Äldre exemplar ger ett nästan trädlikt intryck.

Lite oväntat visar Poms inventering att 'Hurdal' troligen inte har haft någon äldre spridning i Sverige. Att 'Hurdal' ändå är rätt vanligt förekommande i svenska trädgårdar beror på att den i nyare tid saluförts av svenska plantskolor.

Fakta:
Kontaktinformation

Henrik Morin, konsulent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: henrik.morin@slu.se