Bee-Extension

Senast ändrad: 26 januari 2022
En närbild på ett bi som hänger på en blå blomma, foto.

Bee-Extension är en webbplats där vi presenterar en verktygslåda som ska användas som inspiration kring hur rådgivaren kan arbeta mer strategiskt, mer medvetet och mer effektivt för att nå sina målsättningar som kunskapsförmedlare inom biodling.

För att förbättra effektiviteten av vår kommunikation, behöver vi titta på hur strategiska kommunikationsverktyg har använts inom andra områden för att lyckas. Det finns inget som säger att även dessa framgångsmetoder inte skulle kunna fungera även inom biodlingsområdet. I denna verktygslåda har vi specifikt tittat på metoder och verktyg som använts inom tillämpad lantbruksforskning och rådgivning.


Kontaktinformation

Lotta Fabricius Kristiansen
Forskningsassistent vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4673 057 71 51
Postadress: SLU RådNu, SLU, Box 234, 532 23 Skara