BEESPOKE

Senast ändrad: 26 januari 2022
En närbild på ett bi på en gul blomma, foto.

BEESPOKE står för Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users.

I juni 2019 godkände Interreg North Sea (Nordsjöregionen) projektet BEESPOKE. Projektet har en internationell hemsida

Det övergripande målet i detta transnationella projekt är att öka diversiteten av pollinatörer och pollinering av odlade grödor på såväl lokal- som landskapsnivå genom att förse markägare och beslutsfattare med expertis, verktyg och ekonomiska kunskap för att skapa hållbara och resilienta agroekosystem.

Insektspollineringen är värt cirka 15 miljarder EUR i hela EU trots detta värde minskar antalet vilda pollinatörer på grund av färre blommrika habitat. För att hantera denna situation antog EU ett pollineringsinitiativ under 2018. Nordsjöregionen är ett av de mest produktiva jordbruksområdena i Europa, men pollinatörerna minskar i hela regionen.

 

 

 


Kontaktinformation