BEESPOKE

Senast ändrad: 06 november 2020
En närbild på ett bi på en gul blomma, foto.

Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users

I juni 2019 godkände Interreg North Sea (Nordsjöregionen) projektet BEESPOKE. Det övergripande målet i detta transnationella projekt är att öka diversiteten av pollinatörer och pollinering av odlade grödor på såväl lokal- som landskapsnivå genom att förse markägare och beslutsfattare med expertis, verktyg och ekonomisk kunskap för att skapa hållbara och resilienta agroekosystem.

Insektspollineringen i hela EU är värd cirka 15 miljarder EUR. Trots detta minskar antalet vilda pollinatörer på grund av färre blomrika habitat. För att hantera denna situation antog EU ett pollineringsinitiativ under 2018. Nordsjöregionen är ett av de mest produktiva jordbruksområdena i Europa, men pollinatörerna minskar i hela regionen.

Med en total budget på 4,1 miljoner EUR fördelat över tre och ett halvt år, sammanför BEESPOKE en bred grupp partneraktörer. Medverkar gör beslutsfattare, forskningsinstitutioner, rådgivare och producenter från sex länder runt Nordsjön, för att utveckla nya produkter och tillvägagångssätt. Målet är att öka skördarna och mångfalden av pollinatörer med 10 procent. Vi ska utveckla speciella fröblandningar och manualer för habitatskötsel, skräddarsydda efter pollinatörernas olika behov. Detta görs för 14 olika grödor på 72 demonstrationsplatser. Demonstrationsplatserna för varje gröda kommer att tillämpa de bäst lämpade skötselmetoderna och utbildningsmaterial kommer att utvecklas för att kunna göra mätningar av platsens befintliga biologiska mångfald och pollineringseffekter på avkastningen.

Agroekosystemen i Nordsjöregionen är relativt lika varandra och de transnationella samarbetena kommer att generera ett omfattande ekonomiskt underlag för att utveckla de nya verktygen. Demonstrationsgårdarnas tydliga användarperspektiv ska stimulera markägare att rutinmässigt tillämpa pollinatörsvänliga metoder. Detta skapar en norm som stimulerar fortsatta förbättringar för insektspollinatörer i odlade grödor.

De 16 parterna i projektet är: Game & Wildlife Conservation Trust (UK), NIAB EMR (UK), University of Kent (UK), Universiteit Gent (BE), Vlaamse Landmaatschappij (BE), Inagro VZW (BE), Provincie Fryslân/Silence of the Bees (NL), Stichting Van Hall Larenstein (NL), Cruydt-Hoeck v.o.f. (NL), Coöperatieve vereniging Coöperatie Agrarisch Collectief Waadrâne U.A. (NL), Københavns Universitet (DK), HortiAdvice A/S (DK), Sveriges Lantbruksuniversitet (SE), Odling I Balans (SE), Carl von Ossietzky University of Oldenburg (DE) och Grünlandzentrum Niedersachsen / Bremen e.V. (DE).

BEESPOKE genomförs inom ramen för Interreg North Sea Region programmet, www.northsearegion.eu, programområde 3 "Sustainable North Sea Region" med det specifika målet 3.2 "Develop new methods for the long-term sustainable management of North Sea ecosystems". Programmet finansieras av Europeiska unionens regionala utvecklingsfond, ERDF.

Poster

Priority 3: Sustainable North Sea Region

Protecting against climate change and preserving the environment

Pressmeddelanden


Kontaktinformation

Magnus Ljung
Statskonsulent vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4651167117, +46703387117
Postadress: RådNu, SLU Skara, Smedjan, 532 31 Skara

Lotta Fabricius Kristiansen
Rådgivare vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Telefon: +46707352858
Postadress: RådNu, SLU Skara, Smedjan, 532 31 Skara

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se