Brukningsmetoder under extremväder

Senast ändrad: 26 januari 2022

Klimatprojektioner för Sverige visar högre temperaturer under sommaren och större variationer i nederbörd mellan år. Detta kommer att medföra enorma utmaningar för svenskt jordbruk. Från SLU RådNu medverkar forskarna Jenny Höckert och Christina Lundström. Projektet pågår 2020-2022 och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Projektets huvudsyfte är att belysa samband mellan brukningsmetoder, markkvalité och skörd. För att studera dessa samband samlar vi 60-70 lantbrukare i Västergötland och Östergötland och gör enkätundersökningar och intervjuer för att identifiera risker, åtgärder och kunskapsluckor för att säkra en stabil växtproduktion i ett förändrat klimat, samt mäter markens kvalité på 60-70 fält och samlar in flera års data om brukningsmetoder, skörd och väderlek för att kvantifiera samband mellan brukningsmetoder, markkvalité och skörd (skördenivå och skördestabilitet). Vår hypotes är att en god markkvalité förbättrar skördestabiliteten och att ett mera diversifierat (t.ex. varierad växtföljd) och mindre intensivt (t.ex. mindre jordbearbetning) brukningssystem främjar markens kvalité.


Kontaktinformation

Christina Lundström
Forskare vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4651167237, +46707743088
Postadress: SLU RådNu, SLU, Box 234, 532 23 Skara