Utveckling av modell för rådgivning och försök

Senast ändrad: 13 januari 2020

RådNu har fått stöd från Jordbruksverket för att utveckla en modell för rådgivning och försök angående Conservation agriculture.

Utveckling av en modell för rådgivning och försök angående ”Conservation agriculture” med fokus på reducerad bearbetning, direktsådd och mellangrödor. EU-loggan (finns hos SJV) ska med och så kan du skriva typ så här:

Projektet syftar till att:

1) Engagera en grupp progressiva lantbrukare så att de tillsammans med andra aktörer såsom forskare och rådgivare på sikt kan säkerställa sina behov av ny kunskap och rådgivning i relation till conservation agriculture och därmed skapa förutsättning för att deras kunskap, metoder och erfarenheter på ett mer systematiskt sätt kan bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige.

2) Anpassa/utveckla metoder för kunskapsinsamling, fältförsök och erfarenhetsutbyte med avseende på frågor om conservation agriculture under svenska förhållanden, vilka ska bidra till kunskapsuppbyggnad hos den enskilde lantbrukaren men ändå bidra till kunskap som kan nyttjas av andra. Metoderna skulle kunna vara av skilda slag, såsom nya sätt att använda digital teknik för kunskapsinsamling, sammanställning och analys samt digital teknik för erfarenhetsutbyte eller nya pedagogiska metoder.

3) Utveckla strategier för rådgivning med avseende på conservation agriculture utifrån de nya metoderna, både med avseende på själva kunskapsområdet, men också för att utveckla rådgivares förmåga att processleda denna typ av deltagardriven utveckling.

Sidansvarig: Anna-Karin.Johnson@slu.se