HNV-Link

Senast ändrad: 09 september 2019
HNV-Link.jpg

High Nature Value Farming är ett pågående EU-projekt som omfattar tio områden med höga naturvärden och stor biologisk mångfald som är beroende av hävd av betande djur. Målet är att stärka och utveckla jordbruket i dessa områden med hjälp av innovationer. RådNu och Västra Götaland finns med i HNV-Link-nätverket.

Bulgarien, Kroatien, Grekland, Frankrike, Irland, Portugal, Rumänien, Spanien och Storbritannien är övriga deltagande länder i projektet. För att skapa en långsiktigt hållbar framtid för områdena med särskilt höga naturvärden bygger HNV Link upp nätverk kring lärande och samverkan som gynnar såväl miljö som kulturvärden och sysselsättning. Många aktörer tillsammans skapar detta, inom och mellan regionerna; lantbrukare, intresseorganisationer och lokala myndigheter.

Klicka på bilden och se filmen från det regionala mötet i december 2018:

 

 

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se