Kompetensnav för biodling och pollinering

Senast ändrad: 14 februari 2022
Två personer i skyddsutrustning inspekterar en bikupa

"Kompetensnav och kvalitetssäkrad kunskapsplattform för biodling och pollinering – forskningsbaserad rådgivning i Sverige" är det fullständiga namnet för detta forskningsprojekt.

Projektet ”Utveckling av rådgivning inom biodling” har pågått under åren 2018–2021. Målsättningen med detta projekt var att etablera en samverkansplattform och ta fram en handlingsplan för en strukturerad, landsomfattande, kompetent och mer professionell rådgivning inom svensk biodling. Det har under projektet framkommit önskemål om ett externt kompetensnav, inklusive en kvalitetssäkrad kunskapsplattform, som är branschgemensam. Sådana diskussioner har bland annat förts inom biodlingens samverkansråd.

Med stöd från de extra tilldelade projektmedlen under våren 2021 genomfördes ett pilotprojekt i syfte att etablera och testa ett nytt kompetensnav. Som del av detta utvecklingsarbete, kommer vi att föreslå nya arbetssätt, framför allt inom rådgivning till biodling och pollinering. Vi och andra aktörer menar att ett nationellt kompetensnav och tillhörande kunskapsplattform möjliggör för oss att knyta samman den nationella rådgivningen inom biodling och pollinering med regionala noder. Den pilot som testas baseras på de underlag som redan finns tillgängliga via befintliga projekt (som leds av olika parter) samt de diskussioner som förts inom biodlingens samverkansråd för vilken SLU RådNu är värd. Den regionala rådgivningen kommer att ske i nära samarbete med den nationella bihälsorådgivaren anställd vid Jordbruksverket. I grunden handlar det om att finna ett effektivt och samordnat sätt för att stödja kompetensutveckling, där landets samlade resurser kan tas tillvara och som underlättar för målgrupperna att hitta och ta till sig relevant information av hög kvalitet.

Nu projektleder vi ett nytt vidareutvecklat projekt - ”Kompetensnav och kvalitetssäkrad kunskapsplattform för biodling och pollinering – forskningsbaserad rådgivning i Sverige”. Projektet förväntas pågå under perioden 2021–2024.

Målen för den aktuella projektperioden är att:

  1. Vidareutveckla kunskapsplattformen för bihälsa
  2. Baserat på framtagen utvärderingsrapport vidareutveckla bitillsyn med rådgivning
  3. Utveckla konceptet regionala bihälsorådgivare
  4. Utveckla kommunikationsstrategi för bihälsa
  5. Biodlingsföretagen i centrum (affärsmodeller, företagsutveckling, kunskapsbehov, m.m.)
  6. Ge stöd till en stärkt koordinering av utbildningsinsatser

Sammantaget resulterar dessa insatser i en möjlighet att ta fram en väl förankrad, genomarbetad och långsiktig handlingsplan för framtidens kompetensförsörjning och rådgivning inom biodling och pollinering. Det långsiktiga målet för hela satsningen är att öka bihälsa, minska vinterförluster, öka lönsamheten och stärka hållbarheten i svensk biodling genom en professionaliserad rådgivning.

 

”Mikro B-KIS” för projektets fokusområden i biodlarens vardag. B-KIS står för ”Biodlingens Kunskaps- och Innovationssystem. Du kan läsa mer om detta här: https://bee-extension.org/helpdesk/mapping-actors-and-structures/b-kis/


Kontaktinformation

Lotta Fabricius Kristiansen
Forskningsassistent vid Institutionen för människa och samhälle

Telefon: +4673 057 71 51
Postadress: SLU RådNu, SLU, Box 234, 532 23 Skara