Konkurrenskraftig mjölkproduktion

Senast ändrad: 11 oktober 2017

Ett internationellt mjölkprojekt, EuroDairy har sökt efter samverkanspartners i olika EU-länder och tanken är att det svenska projektet Konkurrenskraftig mjölkproduktion ska ingå som en part i EuroDairy.

Under våren 2015 startades Konkurrenskraftig mjölkproduktion och genomförs i Västra Götaland och Jönköpings län. Projektet drivs av LRF i Jönköping med Lis Eriksson som projektledare i samarbete med SLU i Skara.

Ett av målen med Konkurrenskraftig Mjölkproduktion är att vi ska inspirera hela MjölkSverige och att vi ska förbereda regionens mjölkproducenter att ta nästa steg in i det internationella mjölkprojektet EuroDairy som ska startas upp under 2016. I projektet Konkurrenskraftig Mjölkproduktion är det just aktiviteterna ut mot mjölkproducenterna som är det centrala. Projektet har vida ramar men också möjligheter att testa sådant som man inte har kunnat göra tidigare i andra mjölkprojekt. Vi behöver nu våga tänka nytt och lyfta fram aktiviteter som bryter ny mark. Vi ska testa nya koncept och innovativa sätt att jobba på som komplement till de verksamheter som rådgivningsbranschen redan bedriver. Därför har projektet bjudit in åtta mycket duktiga rådgivare från länen till att delta i en fokusgrupp. Syftet med fokusgruppen är att generera idéer och målet är att föreslå innovativa aktiviteter för mjölkföretagarna i vår region. Aktiviteterna ska stärka och rusta mjölkföretagarna inför framtiden.

 För Konkurrenskraftig mjölkproduktion är även syftet att utveckla kompetensen inom svensk mjölkproduktion, bland annat genom att förmedla innovationer och kunskap mellan mjölkföretagare, rådgivare och forskare. Tanken är att optimera resursanvändandet hos mjölkproducerande företag och minska gapet mellan forskning och praktik. Deltagare i Konkurrenskraftig mjölkproduktion kommer att ha möjlighet att ta del av den EU-omspännande kunskapsinsamling som ska göras.

 Konkurrenskraftig mjölkproduktion har nu bjudit in alla rådgivare från de två länen till en utvecklande dag på SLU i Skara med presentationer och diskussioner kring företagande och ledarskap, produktionsprocess och närproducerat foder med fokus på effektivitet och lönsamhet. Forskare från SLU i Skara och Alnarp samt Högskolan i Jönköping deltar. Även LRF Mjölk ska vara på plats för att informera om arbetet med den nationella handlingsplanen för svensk mjölkproduktion och projektet Mjölk 2025. Det är projektets ambition att erbjuda ett innehållsrikt och varierat program som ger deltagarna ny kunskap och inspiration i sitt arbete. Projektet vill även skapa en mötesplats där rådgivare från olika organisationer träffas för att skapa nätverk, fånga upp problemställningar och implementerar resultat från forskning. På så sätt kan projektet bidra till samverkan mellan forskning och övrig mjölkbransch där bredare broar behöver byggas.


Material från rådgivarkursen i Skara 10 september 2015
Mozhgan Zachrison
Ove Karlsson
Christian Swensson
Per Hansson


Kontaktinformation

Sidansvarig: ylva.carlqvist.warnborg@slu.se