KUR - kompetensutveckling för rådgivare

Senast ändrad: 13 april 2018

KUR - Kompetensutveckling för rådgivare är ett projekt som RådNu driver tillsammans med Agroväst. Målet är att stärka rådgivarna i att möta och vägleda lantbruksnäringen till beslut som ger rätt förutsättningar för ett långsiktigt lönsamt och hållbart jordbruk. Detta kräver ökad kompetens kring digitalisering och den pågående omställningen som sker inom lantbruket. En kompetenshöjning som även kommer att stärka rådgivarnas egen ställning på arbetsmarknaden.

Projektledare är Astrid Lovén Persson, Agroväst.

Läs mer om KUR på Agrovästs sida.


Kontaktinformation

Sidansvarig: Anna-Karin.Johnson@slu.se