Hur upplever mjölkproducenter med robotsystem sin arbetsmiljö och prestation i arbetet?

Senast ändrad: 14 februari 2019
Två bruna kor i en mjölkrobot, foto.

RådNu och Christina Lundström har fått pengar för att göra denna pilotstudie under 2019.

I en produktion som mjölkproduktion, där man värderar kosignaler, djuröga och en känsla för djurens välbefinnande högt hos dem som ska sköta djuren, samtidigt som man kämpar med svag lönsamhet och höga kapitalkostnader, är det en utmaning att få ny teknik att passa in i den praktik den ska stödja.

Lantbrukaren måste ha förtroende för de data som genereras för att använda dem för att fatta bättre beslut. Om tekniken inte är anpassad till ett praktiskt ”flöde” i arbete kan den - istället för att stödja den som arbetar - faktiskt ha negativ inverkan på arbetsmiljön genom att exempelvis upplevas krånglig, omständlig (många knapptryckningar) eller till och med stressande. Detta kan påverka både arbetsmiljö och resultat.

Utmaningen för tekniken och användaren är att kombinera information från teknik, med den erfarenhetsbaserade kunskap (exempelvis djuröga) som den som mjölkar besitter.

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se