SmartBees

Senast ändrad: 11 oktober 2017
Närbild på många bin som är tätt tillsammans, foto.

Varroakvalster är ett stort hot mot honungsbin över hela Europa. RådNu och SLU arbetar tillsammans med andra universitet, forskningsinstitut och företag i EU för att bevara lokala, Varroa-resistenta biarter.

Elva EU-länder, från Skandinavien i norr till Medelhavsländerna i söder, deltar i arbetet med att hitta och odla på lokala biraser som står emot angreppen från Varroa-kvalster och de virus de sprider.

RådNu:s uppgift i SmartBees-projektet är att ta fram en verktygslåda med rådgivningsmetoder för rådgivare och andra kommunikatörer i kontakt med biodlarnäringen.