SmartBees

Senast ändrad: 11 oktober 2017

Varroakvalster är ett stort hot mot honungsbin över hela Europa. RådNu och SLU arbetar tillsammans med andra universitet, forskningsinstitut och företag i EU för att bevara lokala, Varroa-resistenta biarter.

Elva EU-länder, från Skandinavien i norr till Medelhavsländerna i söder, deltar i arbetet med att hitta och odla på lokala biraser som står emot angreppen från Varroa-kvalster och de virus de sprider.

RådNu:s uppgift i SmartBees-projektet är att ta fram en verktygslåda med rådgivningsmetoder för rådgivare och andra kommunikatörer i kontakt med biodlarnäringen.